Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:       0908.909.056                                      

zalo: 0909.255.190 Mi                                0938.914.189 Thu

STT Hỗ trợ viên Yahoo Số máy lẻ
Nội thất Hòa Phát

Bàn ghế học sinh, PTTH, Đại hoc, Cao đẳng...

 • Bàn BHS106-3
  560.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Bàn 1 chỗ ngồi, bàn rời ghế. Khung thép sơn tĩnh điện, gỗ Melamine.
 • Ghế GHS106-4
  350.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Bàn 1 chỗ ngồi, bàn rời ghế. Khung thép sơn tĩnh điện, gỗ Melamine.
 • Bàn BHS107-4
  430.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Bàn 1 chỗ ngồi, bàn rời ghế. Khung thép sơn tĩnh điện, gỗ Melamine.
 • Ghế GHS107-4
  250.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Bàn 1 chỗ ngồi, bàn rời ghế. Khung thép sơn tĩnh điện, gỗ Melamine.
 • Bàn BHS108-3
  680.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Bàn 2 chỗ ngồi, bàn rời ghế. Khung thép sơn tĩnh điện, gỗ Melamine.
 • Ghế GHS108-3
  230.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Bàn 2 chỗ ngồi, bàn rời ghế. Khung thép sơn tĩnh điện, gỗ Melamine.
 • Bàn BHS109-4
  720.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Bàn 2 chỗ ngồi, bàn rời ghế. Khung thép sơn tĩnh điện, gỗ Melamine.Cỡ 3 bàn không có giằng chân ngang.
 • Ghế GHS109-6
  325.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Bàn 2 chỗ ngồi, bàn rời ghế. Khung thép sơn tĩnh điện, gỗ Melamine.Cỡ 3 bàn không có giằng chân ngang.
 • Bàn BHS110-4
  700.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Bàn 2 chỗ ngồi, bàn rời ghế. Khung thép sơn tĩnh điện, gỗ Melamine.
 • Ghế GHS110-3
  270.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Bàn 2 chỗ ngồi, bàn rời ghế. Khung thép sơn tĩnh điện, gỗ Melamine.
 • Bàn BBT103-3
  1.060.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Bàn bán trú 2 chỗ ngồi, bàn rời ghế, Khung thép sơn tĩnh điện, gỗ Melamine.
 • Ghế GBT103-3
  250.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Bàn bán trú 2 chỗ ngồi, bàn rời ghế, Khung thép sơn tĩnh điện, gỗ Melamine.
 
Waiting...