Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:       0908.909.056                                      0938.645.189                    

Văn phòng: 0908.909.056                                  028.3728.2668

STT Hỗ trợ viên Yahoo Số máy lẻ
Nội thất Hòa Phát

Giá sắt hòa phát

 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS6
  1.900.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá đựng tập File, có 3 đợt di động chia thành 4 tầng để tài liệu.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS5K5B
  6.370.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện 5 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS5K5
  8.910.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện 5 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS5K4B
  7.270.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện 4 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS5K4
  5.350.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện 4 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS5K3B
  3.960.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện 3 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT
  6.500.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện 3 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS5K2B
  3.210.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện 2 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS5K2
  4.380.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện 2 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS5K1B
  1.860.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện 1 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS5K1
  2.830.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện 1 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS4B
  2.240.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện sử dụng 1 mặt, có 7 tầng để tài liệu. Các đợt có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS4A
  2.400.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thư viện sử dụng 2 mặt, có 7 tầng để tài liệu. Các đợt có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS2K2
  3.310.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thép đa năng 2 khoang, 5 tầng, các đợt cố định. Thanh trụ thép hộp.
 • GIÁ SẮT HÒA PHÁT GS2K1
  1.770.000đ

  Trang thái: Có hàng

  Giá thép đa năng có 5 tầng, các đợt cố định. Thanh trụ thép hộp.
 
Waiting...